Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin zakupów hurtowych KAREN BAGS

Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych, dokonujących zakupów na rzecz swojej działalności gospodarczej.

1.      Do poniższej umowy nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

2.      Właścicielem sklepu internetowego KAREN BAGS jest firma KAREN SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Radomiu, przy ul. LIMANOWSKIEGO 95. NIP 948-260-59-00

3.      Biuro obsługi klienta KAREN BAGS mieści się w Radomiu, przy ul. LIMANOWSKIEGO 95 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15
Sklep KAREN BAGS prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski oraz poza granicami kraju. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, za pośrednictwem internetu, poprzez stronę www.karen.net.pl,. Zamówienia składane poprzez stronę www.karen.net.pl , po godzinach pracy biura obsługi klienta KAREN BAGS, będą weryfikowane pod względem poprawności następnego dnia roboczego.

4.      Aby zamówienie mogło zostać zrealizowane, konieczne jest dokonanie rejestracji w systemie sklepu KAREN BAGS. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma e-mailem wiadomość, o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5.      Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili:

o   złożenia zamówienia - dla zamówień z opcją płatne przy odbiorze

Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie jest możliwa zmiana ani anulowanie zamówienia.

 

6.      Sklep KAREN BAGS powadzi sprzedaż towaru z magazynów własnych, oraz na zamówienie. W przypadku braku towaru w magazynie, zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany. Zamawiający ma wówczas możliwość rezygnacji z całego zamówienia, rezygnacji z części zamówienia, lub oczekiwania na realizację zamówienia w całości.

7.      Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy DHL na adres wskazany podczas finalizacji zamówienia. 
Koszt przesyłki ponosi zamawiający, chyba że strony zdecydują inaczej na mocy indywidualnych ustaleń.

8.      O sytuacji braku towarów, bądź w innej niemożliwości dostarczenia towaru zamawiającemu, KAREN BAGS poinformuje zamawiającego. W takim przypadku zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów lub zadeklarować oczekiwanie na towar przez czas dłuższy niż wyszczególniony w zamówieniu.

9.      Termin otrzymania przez zamawiającego przesyłki z zamówieniem, to czas potrzebny na przygotowanie przesyłki i dostawę. Przewidywanym czasem dostawy zamówienia są 2 dni robocze. Realizacje zamówień będą wykonywane w najkrótszym możliwym czasie, jednak podstawowy czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze.
Powyższe terminy nie dotyczą zamówień, których zawartość wymaga kompletacji towaru – w tym przypadku termin realizacji może wynieść 3 do 7 dni.

10.   Zamawiający ma ponadto możliwość osobistego odbioru zamówienia, w siedzibie firmy KAREN BAGS.  Odbiór osobisty następuje po każdorazowym umówieniu terminu odbioru i jest bezpłatny.

11.   Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji towarów. reklamacje nie dotyczą towarów, które były niewłaściwie użytkowane lub czyszczone niezgodnie z przepisem czyszczenia.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie 21 dni od dostarczenia towaru do siedziby firmy KAREN SP Z O.O. spółka komandytowa, ul. Limanowskiego 95, 26-600 Radom z dopiskiem: KAREN BAGS. Sklep KAREN BAGS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjmowania reklamacji "za pobraniem". 

12. Na mocy art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zakupu. Wówczas należy dostarczyć nieużywany i w stanie nienaruszonym towar na adres: KAREN BAGS ul. Limanowskiego 95, 26-600 Radom. Koszty odesłania towaru ponosi Zamawiający. Sklep Karen BAGS zobowiązuje się do zwrotu kosztów za towar w terminie 7 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem stwierdzenia jego nienaruszalności. Zwrot nastąpi przelewem na wskazany numer konta Klienta. Sklep KAREN BAGS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjmowania zwrotów "za pobraniem". 

13.  Każdy towar, wysyłany do klienta jest sprawdzany pod względem jakości, starannie zabezpieczony i zapakowany, aby w stanie nieuszkodzonym dotarł do zamawiającego. Jeżeli przy odbiorze przesyłki zostaną stwierdzone uszkodzenia opakowania i zawartości przesyłki, koniecznym jest zamieszczenie na liście przewozowym stosownej informacji i spisanie w obecności kuriera protokołu szkody. Zamawiający w powyższej sytuacji powinien skonsultować dalsze postępowanie z przedstawicielami sklepu KAREN BAGS. Reklamacje uszkodzeń podczas transportu przesyłek odebranych bez zastrzeżeń nie muszą być uznawane przez sklep KAREN BAGS

14.    Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o niezgodności towaru z umową. Sklep KAREN BAGS rozpatrzy wszelkie reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia i uszkodzonego/ niezgodnego z umową. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towaru. W przypadku uznanej niezgodności towaru z umową sklep KAREN BAGS zobowiązany jest do naprawy, lub wymiany towaru. Jeśli taka czynność jest niemożliwa, zamawiający otrzyma zwrot wpłaconej za towar należności.

15.  Reklamacje składane winny być do biura obsługi KAREN BAGS, uprzednio na piśmie. Po uzgodnieniu warunków postępowania reklamacyjnego, towar powinien być dostarczony na koszt zamawiającego do biura obsługi KAREN BAGS. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, zamawiający może odebrać reklamowany towar osobiście w biurze obsługi KAREN BAGS, lub towar zostanie przesłany na koszt zamawiającego. Jeżeli zamawiający stwierdzi wady produktu, winien natychmiast powiadomić o tym biuro obsługi KAREN BAGS i zaprzestać użytkowania wadliwego produktu. Zwrotów towaru, w szczególności noszących ślady użytkowania, od podmiotów gospodarczych sklep KAREN BAGS nie przyjmuje, chyba że strony postanowią inaczej na mocy indywidualnych uzgodnień.

16.   Dane adresowe podane na formularzu zamówienia w sklepie KAREN BAGS, są, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)przetwarzane i gromadzone. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi zamówień i w nie będą udostępniane osobom trzecim. 
Jedynie za zgodą zamawiającego, jego dane będą przetwarzane w celu informowania o nowych produktach i ofertach sklepu KAREN BAGS
Zamawiający ma prawo do wglądu, modyfikacji i do usunięcia swoich danych osobowych.

17.   Wszystkie ceny na stronach sklepu KAREN BAGS są cenami wyrażonymi w złotych polskich.

18.   Zdjęcia zamieszczone w sklepie są własnością KAREN SP Z O.O. i objęte są prawami autorskimi.

19.   Wygląd i logo sklepu objęte są prawami autorskimi KAREN SP. Z O.O. 

20.   Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, dokonując zakupu akceptuje regulamin i związany jest jego postanowieniami.